Τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου τιμές,

Τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου τιμές, εξωτερικά συνεργεία και συμβουλές για τον έλεγχο τοποθέτησης κουφωμάτων

 

Σε όλα τα κουφώματα πρωτεύοντα ρόλο για την ορθή λειτουργία τους παίζει η τοποθέτηση του. Στο παρόν κείμενο θα δούμε τα πάντα για την Τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου τιμές, εξωτερικά συνεργεία και συμβουλές για τον έλεγχο τοποθέτησης κουφωμάτων.

 

Η αντικατάσταση των παλαιών μας κουφωμάτων, με καινούρια κουφώματα αλουμινίου, είναι μια διαδικασία που απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και μεγάλη προσοχή. Δεν αρκεί κάποιος να εμπιστευτεί μια καλή και ακριβή σειρά αλουμινίου, μιας γνωστής εταιρείας παραγωγής προφίλ αλουμινίου ( π.χ. EUROPA, ALUMIL, ETEM ), για να εξασφαλίσει ότι θα έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά πρωτεύοντα ρόλο παίζει τα κουφώματά να κατασκευαστούν και να τοποθετηθούν, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζουν οι εταιρείες διέλασης.

Γι΄ αυτό λοιπόν παίζει πολύ σημαντικό ρόλο να επιλέξουμε τον κατάλληλο κατασκευαστή κουφωμάτων αλουμινίου, ο οποίος με μεράκι και χωρίς βιασύνες θα κατασκευάσει και θα τοποθετήσει τα κουφώματά μας σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζουν οι σχεδιάστριες εταιρείες (πχ Europa). Πρέπει άλλωστε να γνωρίζουμε ότι τις εγγυήσεις για τα κουφώματά μας, μας τις δίνει ο κατασκευαστής που τα τοποθετεί, όποτε όλοι μπορούμε να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι να επιλέξουμε τον κατάλληλο. Οι μεγάλες εταιρείες παραγωγής προφίλ αλουμινίου δίνουν εγγυήσεις μόνο ως προς το προφίλ αλουμινίου που παράγουν, είτε για τα επιμέρους μέρη των κουφωμάτων ( βαφές, λάστιχα, μηχανισμοί κτλ.), όμως εγγυήσεις για την καλή λειτουργία των κουφωμάτων μας, παίρνουμε μόνο από τον κατασκευαστή που φτιάχνει και κυρίως τοποθετεί τα κουφώματά μας. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στην περίπτωση που άλλος κατασκευάσει τα κουφώματα και άλλος τα τοποθετήσει, την εγγύηση καλής λειτουργιάς μας την δίνει ο τοποθετητής των κουφωμάτων.

 

Πιστοποιημένοι Κατασκευαστές κουφωμάτων αλουμινίου

Πιστοποιημένοι Κατασκευαστές κουφωμάτων

Οι μεγάλες εταιρείες διέλασης αλουμινίου (Europa, Alumil, Etem κτλ ) πιστοποιούν συγκεκριμένους κατασκευαστές, αφού τους εκπαιδεύσουν κατάλληλα, ώστε να κατασκευάζουν και να τοποθετούν τα συστήματά τους. Οι πιστοποιημένοι κατασκευαστές ενημερώνονται και εκπαιδεύονται συνεχώς από τις εταιρείες παραγωγής προφίλ αλουμινίου, για τα καινούρια συστήματά τους, καθώς και για τη σωστή κατασκευή και τοποθέτησή τους και είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν πιστά τα βιβλία τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας. Οι εταιρείες διέλασης, ελέγχουν με τακτικούς τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους τους πιστοποιημένους κατασκευαστές τους και επιβάλλουν κυρώσεις σε τυχόν παρατυπίες. Η Europa, δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της , πριν την αποπληρωμή των κουφωμάτων, να διενεργήσουν τεχνικό έλεγχο κουφωμάτων, όπου μηχανικός της, επισκέπτεται τον πελάτη και πιστοποιεί ότι τα κουφώματα έχουν κατασκευαστεί και τοποθετηθεί (τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου) σύμφωνα με τα πρότυπα της εταιρείας, όπως επίσης ότι χρησιμοποιήθηκαν τα κατάλληλα υλικά και εξαρτήματα ( μηχανισμοί , ράουλα, λάστιχα ).

 

Εξωτερικά συνεργεία τοποθέτησης κουφωμάτων

Εξωτερικά συνεργεία τοποθέτησης κουφωμάτων

Ο ορθός τρόπος τοποθέτησης των κουφωμάτων, μας εγγυάται τη σωστή λειτουργία τους και την υψηλή απόδοσή τους σε βάθος χρόνου. Αν δεν τοποθετηθούν τα κουφώματά μας με τον ενδεδειγμένο τρόπο, δεν έχουν αξία ούτε τα επιμέρους μέρη τους ( προφίλ, υαλοπίνακες, εξαρτήματα, λάστιχα, μηχανισμοί) , ενώ σε πολλές περιπτώσεις μπορεί και φανούν άχρηστα ή ακόμα και επικίνδυνα. Γι’ αυτό λοιπόν η κατασκευή αλλά και η τοποθέτηση των κουφωμάτων αλουμινίου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από εκπαιδευμένα συνεργεία τοποθέτησης, που εργάζονται για πιστοποιημένους κατασκευαστές. Πολλές φορές παρατηρείται , κατασκευαστές κουφωμάτων, να δίνουν τα κουφώματα που κατασκευάζουν σε εξωτερικά συνεργεία τοποθέτησης, για λόγους οικονομίας χρόνου και χρημάτων (Τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου τιμές). Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης πρέπει να γνωρίζει ότι τις εγγυήσεις πρέπει να τις πάρει από το εξωτερικό συνεργείο που τοποθετεί τα κουφώματα, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις ίσως και να μην ισχύουν. Καλό είναι λοιπόν να αποφεύγουμε τέτοιου είδους λύσεις, και να εμπιστευόμαστε πιστοποιημένους κατασκευαστές κουφωμάτων, με έμπειρα συνεργεία, ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, παίρνοντας και όλα τα πιστοποιητικά και εγγυήσεις των κουφωμάτων μας!

 

Τιμές για τοποθέτηση κουφωμάτων από εξωτερικά συνεργεία

Τιμές για τοποθέτηση κουφωμάτων από εξωτερικά συνεργεία

Το κόστος τοποθέτησης κουφωμάτων (Τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου τιμές) από εξωτερικά αυτόνομα συνεργεία ποικίλει, και εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους. Για παράδειγμα παίζει ρόλο αν η τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου γίνεται σε καινούρια οικοδομή ή γίνεται αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων. Στις καινούριες οικοδομές συνήθως χρειάζεται να συνυπολογίσουμε ένα έξτρα κόστος για τις ψευτόκασες που πιθανότατα χρειάζονται. Στην αντικατάσταση κουφωμάτων απ’ την άλλη, είναι διαφορετική η κοστολόγηση και έχει σχέση με το αν αντικαθιστούμε παλαιά κουφώματα αλουμινίου ή χρειάζεται αποξήλωση παλαιών ξύλινων κουφωμάτων. Μερικά ακόμα δεδομένα που επηρεάζουν την τιμή της τοποθέτησης των κουφωμάτων, είναι η περιοχή όπου τοποθετούνται ( αν η τοποθέτηση γίνεται κάπου απομακρυσμένα , θα πρέπει να συνυπολογιστούν και έξοδα μεταφοράς, εργατικά, διαμονή του συνεργείου κτλ.), ο όροφος, καθώς ενδεχομένως και η χρήση γερανού για να ανέβουν, όπως επίσης αν τοποθετούνται ρολά ή πατζούρια, αν χρειάζονται εξωτερικές σήτες, καθώς και το πλήθος των κουφωμάτων που θα τοποθετηθούν. Τέλος σε ορισμένες περιπτώσεις το κόστος αυξάνεται αν χρειάζεται να γίνουν εργασίες κάλυψης ρολών με γυψοσανίδες.

Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε κατά προσέγγιση πόσο κοστίζει η τοποθέτηση κουφωμάτων από ένα εξωτερικό συνεργείο τοποθέτησης.

 • Παράθυρο μπάνιου 70 € /Τεμάχιο +ΦΠΑ.
 • Δίφυλλο ανοιγόμενο παράθυρο με ρολό 100 € /Τεμάχιο +ΦΠΑ.
 • Δίφυλλη μπαλκονόπορτα με ρολό 140 € /Τεμάχιο +ΦΠΑ.
 • Μονόφυλλη συρόμενη χωνευτή μπαλκονόπορτα 140 € /Τεμάχιο +ΦΠΑ.
 • Δίφυλλη συρόμενη χωνευτή μπαλκονόπορτα 200 € /Τεμάχιο +ΦΠΑ.

Ενναλακτικά δείτε τιμές των κουφωμάτων αλουμινίου ανά τετραγωνικό μέτρο.

 Πως να τοποθετήσετε μόνοι σας τα κουφώματά μας 

 Πως να τοποθετήσετε μόνοι σας τα κουφώματά μας 

Η τοποθέτηση καινούριων κουφωμάτων είναι μια διαδικασία που απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητες. Για να είναι λειτουργικά και αποδοτικά τα κουφώματα μας, πρέπει να τοποθετηθούν σωστά, αλλιώς καθίστανται ανεπαρκή ακόμα και αν έχουμε επιλέξει τα καλύτερα και ακριβότερα υλικά της αγοράς (προφίλ, εξαρτήματα, μηχανισμοί, υαλοπίνακες, κτλ. ). Σ αυτό το άρθρο θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε μερικές γενικού περιεχομένου πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση των καινούριων σας κουφωμάτων και τι πρέπει να προσέξουμε.

 • Τα ενεργειακά κουφώματα που τοποθετούμε δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το πάτωμα και την μαρμαροποδιά, γιατί αυτό έχει αντίκτυπο στη θερμομόνωση του κουφώματος. Γι’ αυτό χρησιμοποιούνται ειδικά λάστιχα – πλαστικά για να αποφεύγεται αυτή η επαφή.
 • Οι υαλοπίνακες πρέπει να είναι τακαρισμένοι και να μην έρχονται σε επάφη με το αλουμίνιο ώστε να λειτουργούν σωστά τα φύλλα.
 • Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικά στεγανωτικά υλικά (ουδέτερες σιλικόνες, μαστίχες, αρμόστοκοι) όπως προδιαγράφονται στα τεχνικά εγχειρίδια (πχ στο κάτω μέρος ουδέτερη σιλικόνη, περιμετρικά στην τοιχοποιία αρμόστοκος κλπ.).
 • Στις ενώσεις των προφίλ πρέπει να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα στεγανωτικά υλικά, ώστε να αποφύγουμε τις διαβρώσεις ( πχ. αρμόκολλα).
 • Οι βίδες που χρησιμοποιούμε πρέπει να είναι ανοξείδωτες ή επικαδμιομένες.
 • Σε όλα τα κουφώματα πρέπει να υπάρχουν ειδικοί νεροχύτες απορροής υδάτων στην κάσα. Στα φύλλα τζαμιών επίσης πρέπει να υπάρχουν τέτοιοι νεροχύτες και στο πάνω και στο κάτω μέρος.
 • Απαγορεύεται η χρήση σιλικόνης στους υαλοπίνακες
 • Τα κουφώματα αλουμινίου πρέπει να έχουν αέρα ανάλογα με την σειρά και το μέγεθος του κουφώματος.

 

 Τοποθέτηση ανοιγόμενων κουφωμάτων

 • Στα ανοιγόμενα κουφώματα τοποθετούμε πρώτα την κάσα και μετά κουμπώνουμε τα φύλλα αφού αυτή έχει αλφαδιαστεί.
 • Όταν τοποθετηθεί το κούφωμα, το φύλλο τζαμιού πρέπει να στέκεται σε οποιοδήποτε σημείο και να μην κλείνει ή ανοίγει μόνο του , καθώς επίσης και να λειτουργεί αβίαστα. Οποιοδήποτε ζόρισμα ή τρίξιμο μας δείχνει ότι κάποιο λάθος έχουμε κάνει κατά την τοποθέτηση.
 • Στα δίφυλλα ανοιγόμενα κουφώματα και τα 2 φύλλα πρέπει να είναι στο ίδιο ύψος.
 • Τα φύλλα στα ανοιγόμενα κουφώματα πρέπει να έχουν τακάκια ανάμεσα στο προφίλ και τους υαλοπίνακες.
 • Στις ανοιγόμενες πόρτες εισόδου-κουζινόπορτες, προκειμένου να μη μπάζουν, τοποθετείται κατωκάσι ύψους ενός εκτοστού.
 • Σε όλα τα ανοιγόμενα κουφώματα τοποθετούνται νεροχύτες απορροής υδάτων.

                      

Τοποθέτηση συρόμενων κουφωμάτων.

 • Όπως και στα ανοιγόμενα , έτσι και στα συρόμενα πρέπει να υπάρχουν τακάκια ανάμεσα στο προφίλ και τον υαλοπίνακα.
 • Τα βουρτσάκια πρέπει να εφάπτουν με τα προφίλ αλουμινίου.
 • Δεν πρέπει να μπορούν να σηκωθούν τα φύλλα των τζαμιών τους.
 • Στα συρόμενα χωνευτά κουφώματα πρέπει οι οδηγοί να είναι ταπωμένοι, ώστε να μην μπαίνει νερό στο εσωτερικό του τούνελ και δημιουργούνται φαινόμενα υγρασίας στους τοίχους (πως να μην μπάζουν τα συρόμενα κουφώματα).
 • Τα φύλλα στα δίφυλλα κουφώματα πρέπει να είναι στο ίδιο ύψος και στην ίδια ευθεία.

      

Πως να ελέγξετε μόνοι σας αν έχει γίνει σωστή τοποθέτηση στα κουφώματά μας (έλεγχος τοποθέτησης κουφωμάτων) .

έλεγχος τοποθέτησης κουφωμάτων
έλεγχος τοποθέτησης κουφωμάτων

Είναι πολύ σημαντικό μετά την εγκατάσταση των κουφωμάτων μας, να μπορούμε να ελέγξουμε αν έχουν αυτά έχουν τοποθετηθεί σωστά δείτε παρακάτω πως μπορείτε να το κάνετε.

Ανοιγόμενα κουφώματα

 • Όταν ανοίγουμε τα κουφώματα , ή όταν τα τοποθετούμε στην ανάκλιση δεν πρέπει να ακούγονται ήχοι, ή να βρίσκει κάπου το κούφωμα
 • Τα φύλλα τζαμιού πρέπει να στέκονται σε οποιοδήποτε σημείο όταν τα ανοίγουμε.
 • Ελέγχουμε αν τα ανοιγόμενα φύλλα μπάζουν αέρα.
 • Ελέγχουμε ότι όλοι οι υαλοπίνακες είναι τακαρισμένοι.
 • Στις ανοιγόμενες κουζινόπορτες και πόρτες, όταν τις κλειδώνουμε δεν πρέπει να υπάρχουν δυσκολίες.
 • Αφαιρούμε όλες τις ταινίες και ελέγχουμε αν υπάρχουν χτυπήματα.
 • Ελέγχουμε αν τα όλα τα ανοιγόμενα κουφώματα έχουν νεροχύτες απορροής υδάτων στις κάσες. Επίσης τα φύλλα των ανοιγόμενων πρέπει να έχουν νεροχύτες απορροής υδάτων και στο πάνω και στο κάτω μέρος.
 • Σε όλες τις πόρτες εισόδου – κουζινόπορτες πρέπει να έχει τοποθετηθεί κατωκάσι ύψους 1 cm.

 

Ανοιγόμενα παντζούρια

 • Τα ανοιγόμενα πατζούρια δεν πρέπει να βρίσκουν πουθενά όταν τα ανοίγουμε ή τα κλείνουμε και η κίνησή τους να γίνεται με ευκολία.
 • Στα 4φυλλα πατζούρια πρέπει να υπάρχει πολλαπλό κλείδωμα, δηλαδή κάθε φύλλο να ασφαλίζει ανεξάρτητα.

 

Συρόμενα κουφώματα

 • Όταν ένα συρόμενο κούφωμα είναι κλειδωμένο δεν πρέπει να υπάρχει παίξιμο όταν το κουνήσουμε.
 • Δεν πρέπει να μπορούμε να σηκώσουμε καθόλου το φύλλο τζαμιού, πατζουριού ή σήτας σε ένα συρόμενο κούφωμα που έχει τοποθετηθεί σωστά.
 • Στα χωνευτά κουφώματα, όταν τα ανοίγουμε εντελώς δεν πρέπει να υπάρχει επαφή των χερουλιών με τις γωνιές στεγάνωσης. Επίσης δεν πρέπει να βρίσκουν (γρατζουνάνε) στον τοίχο μέσα στο κενό.
 • Όταν ανοίγουμε το φύλλο ενός συρόμενου κουφώματος 2 cm, πρέπει το κενό που υπάρχει με τον οδηγό να είναι το ίδιο σε όλα τα σημεία.
 • Ελέγχουμε ότι στα δίφυλλα συρόμενα κουφώματα, τα φύλλα τους είναι στο ίδιο ύψος.
 • Επίσης, τα φύλλα στα συρόμενα κουφώματα θα πρέπει να πατάνε στον οδηγό σε όλα τα σημεία ομοιόμορφα.
 • Ομοίως , όπως και στα ανοιγόμενα κουφώματα, έτσι και στα συρόμενα, βγάζουμε τις ταινίες ασφαλείας και ελέγχουμε για τυχόν χτυπήματα.
 • Στα συρόμενα χωνευτά κουφώματα πρέπει οι οδηγοί να είναι ταπωμένοι, ώστε να μην μπαίνει νερό στο εσωτερικό του τούνελ και δημιουργούνται φαινόμενα υγρασίας στους τοίχους (πως να μην μπάζουν τα συρόμενα κουφώματα).

 

Έλεγχος τοποθέτησης ρολών

 • Η ψάθα του ρολού πρέπει να κινείται με ευκολία και να μη βρίσκει πουθενά.
 • Όταν τα ρολά μας είναι κλειστά δεν πρέπει να αφήνουν χαραμάδες να μπαίνει φως στο χώρο μας.
 • Κατά το βίδωμα του ρολού πρέπει να υπάρχει πλήρης στεγανοποίηση της επιφάνειας μεταξύ κουφώματος και κουτιού ρολού.
 • Ελέγχουμε ότι το ύψος των οδηγών του ρολού είναι ίδιο παντού.

 

Για αναλυτικές πληροφορίες δείτε το τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου.

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

Δείτε Επίσης
Συρόμενα χωνευτά κουφώματα που μπάζουν