Ηχομόνωση κουφωμάτων και θόρυβος
Ηχομόνωση κουφωμάτων και θόρυβος

Ηχομόνωση κουφωμάτων και θόρυβος από Μπαρ ( Bar ) – μουσική

Ηχομόνωση κουφωμάτων και θόρυβος από Μπαρ ( Bar ) – μουσική .

Η Ηχομόνωση κουφωμάτων και ο θόρυβος από Μπαρ (Bar) – μουσική είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί όλο και περισσότερους κατοίκους στα αστικά κέντρα . Πολλοί θα ισχυρίζονταν ότι αποτελεί χαρακτηριστικό του λαού μας η διασκέδαση σε νυχτερινά κέντρα . Σε κλαμπ (club) ή σε υπαίθριους χώρους διασκέδασης , ωστόσο δεν είναι δυνατόν να παραβλέψουμε ότι η ηχορύπανση που προκαλείται είναι τόσο έντονη που καταντά εξαιρετικά ενοχλητική . Και παρόλο που υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο, οι κάτοικοι των αστικών κέντρων . Όπως η Αθήνα . Νιώθουν πολλές φορές απροστάτευτοι , αφού τα τελευταία 20 περίπου χρόνια η αύξηση των επιπέδων ηχορύπανσης είναι τεράστια . Στο παρόν άρθρο θα εξεταστούν ερωτήματα . Όπως  τι προβλέπει η νομοθεσία σε σχέση με το θόρυβο που προκαλείται από τη μουσική σε μπαρ ( Bar ) και νυχτερινά κέντρα διασκέδασης . Ποιες είναι οι ώρες που επιτρέπεται να λειτουργούν και να παίζουν μουσική ( ώρες κοινής ησυχίας ) . Ποιο είναι το επιτρεπόμενο όριο θορύβου για τα μπαρ και τα κέντρα διασκέδασης . Καθώς και αν είναι δυνατόν τοποθετώντας ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου – ηχομονωτικά τζάμια να περιορίσουμε την ενόχληση από τη δυνατή μουσική . Ακόμα και τις ώρες που αυτά λειτουργούν . Παρακάτω θα δούμε πως θα επιτύχουμε Ηχομόνωση κουφωμάτων και θόρυβος .

Ισχύουσα Νομοθεσία σχετικά με τον θόρυβο .

Ηχομόνωση κουφωμάτων και θόρυβος μουσικη

Η Ισχύουσα Νομοθεσία σχετικά με τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από θορύβους μουσικής . Όπως αναφέρεται στην Υπουργική απόφαση αριθ.Α5/3010/1985 (https://www.e-nomothesia.gr/ygeionomikos-kanonismos-diatakseis/yd-a5-3010-1985.html ) . Ξεχωρίζει τα διάφορα κέντρα διασκέδασης σε κατηγορίες . Ανάλογα με την άδεια που έχουν . Αυτά που μας ενδιαφέρουν στο παρόν άρθρο είναι τα στεγασμένα ή υπαίθρια κέντρα διασκέδασης . ( Πχ μπουζούκια ή αίθουσες εκδηλώσεων ) και λοιπά καταστήματα με μουσική . (Π.χ. Bar – Μπαρ , Club , Pub , μικρά εστιατόρια με μουσική ) που είναι και η πλειοψηφία .

Τα στεγασμένα ή υπαίθρια κέντρα διασκέδασης ( π.χ. μπουζούκια αίθουσες εκδηλώσεων ) .Θα πρέπει να έχουν θόρυβο . Μετρημένο στο κέντρο του καταστήματος , της τάξεως των 100db . Ενώ για τα λοιπά καταστήματα με μουσική που δεν είναι κέντρα διασκέδασης , δηλαδή για τα pub – club κλπ . Είτε είναι υπαίθρια είτε στεγασμένα . Η μέγιστη επιτρεπόμενη ηχοστάθμη στο κέντρο του καταστήματος θα πρέπει να είναι τα 80 dBA .

Οι παραπάνω τιμές αφορούν τον θόρυβο από την μουσική που επιτρέπεται να υπάρχει μέσα και στο κέντρο του καταστήματος . Οι καταστηματάρχες θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα προστασίας για την ηχορύπανση από την μουσική . Ώστε ο θόρυβος που εκπέμπεται έξω από αυτό και στα όρια της ιδιοκτησίας τους , να είναι της τάξεως των 30db . Εάν το κατάστημα – κέντρο διασκέδασης βρίσκεται σε περιοχές καθαρά κατοικιών , αστικές προαστικές ή αγροτικές . Αυτή η υποχρέωση , 30db θόρυβος έξω από το κατάστημα , αφορά όλες τις περιπτώσεις κέντρων διασκέδασης και των στεγασμένων και των λοιπών καταστημάτων . Ανεξάρτητα εάν έχουν ανοιχτά ή κλειστά παράθυρα . Παρακάτω ακολουθεί πίνακας για το πόσος θόρυβος πρέπει να εκπέμπεται από όλα τα κέντρα διασκέδασης και λοιπά καταστήματα . ( Pub , bar , club ) ανάλογα με τις περιοχές που βρίσκονται .

Α. Περιοχές καθαρά κατοικιών ( αστικές προαστικές ή αγροτικές ) και περιοχές ειδικής προστασίας ( νοσοκομείων γηροκομείων σανατορίων κλπ. ) . Με μέγιστη επιτρεπόμενη στάθμη θορύβου έξω από το κατάστημα 30db .

  1. B. Περιοχές στις οποίες επικρατεί το αστικό στοιχείο αλλά υπάρχουν και βιομηχανίες μέγιστη επιτρεπόμενη στάθμη θορύβου έξω από το κατάστημα 35db .

Γ. Περιοχές στις οποίες επικρατεί εξίσου το βιομηχανικό και αστικό στοιχείο μέγιστη επιτρεπόμενη στάθμη θορύβου έξω από το κατάστημα 40db .

Δ. Περιοχές στις οποίες επικρατεί το βιομηχανικό στοιχείο αλλά υπάρχουν και κατοικίες μέγιστη επιτρεπόμενη στάθμη θορύβου έξω από το κατάστημα 45db .

Επίσης , θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι ιδιοκτήτες όλων των παραπάνω κέντρων διασκέδασης , θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα . Ώστε να  μειωθεί η μετάδοση κτυπογενών θορύβων και ειδικότερα των κραδασμών στον σκελετό του κτιρίου και στην πλάκα του δαπέδου για τα στεγασμένα κέντρα διασκέδασης . Ενώ είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση όλων των μεγάφωνων πάνω σε ελαστικές βάσεις ή γενικά η ελαστική στήριξη ή ανάρτησή τους . Καθώς και η τοποθέτηση της ορχήστρας και όλων των οργάνων της μαζί με την πίστα χορού πάνω σε πλωτό δάπεδο .

Τέλος, με την νέα υγειονομική διάταξη (Φ.Ε.Κ. 2718/2012, τεύχος β’) και σε σχέση με τα ηχεία στους εξωτερικούς χώρους αναφέρεται . Ότι σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες διαθέτουν και επιθυμούν τη χρήση μουσικής σε υπαίθριο χώρο θα υποβάλλουν τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού σε τρία αντίτυπα . Που θα συνοδεύεται με τοπογραφικό διάγραμμα με τη θέση και τη φορά των ηχείων . Πάντα τηρώντας τα όρια που προαναφέρθηκαν . Σε κάθε παράβαση ηχορύπανσης μπορεί να επιληφθεί η Αστυνομική Αρχή και με τη χρήση ηχόμετρου να διαπιστώσει τυχόν προκαλούμενη υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου θορύβου .

Επιπτώσεις στην υγεία από την ηχορύπανση .

ηχομονωτικά τζάμια

Έρευνες επιστημόνων έχουν αποδείξει ότι η συνεχής έκθεση στην ηχορύπανση μπορεί να επιδράσει αρνητικά στη σωματική και ψυχική υγεία του ατόμου . Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η ηχορύπανση έχει συνδεθεί με παθήσεις του καρδιαγγειακού . Γαστρεντερικού . Νευρικού συστήματος , όπως επίσης και με δυσκολία στις διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων . Αξίζει ν’ αναφερθεί ότι σε ευπαθείς ομάδες . Όπως είναι τα παιδιά , η ηχορύπανση συνδέεται με αρνητικές σχολικές επιδόσεις . Αδυναμία συγκέντρωσης . Επιθετικότητα , απογοήτευση κ.α .

Πώς θα προστατευτούμε από τον θόρυβο της μουσικής των κέντρων διασκέδασης .

Δυστυχώς , παρά την ύπαρξη νομοθεσίας αλλά και τις αποδεδειγμένες επιπτώσεις στην υγεία από τον θόρυβο της μουσικής των κέντρων διασκέδασης . Σε πολλές πόλεις της Ελλάδος και κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, έχουμε αυξημένη ηχορύπανση από κέντρα διασκέδασης . Μπαρ . Pub που δεν τηρούν τους κανόνες ηχομόνωσης. Πώς μπορούμε , όμως , να προστατευτούμε από τον θόρυβο της μουσικής των κέντρων διασκέδασης ; Είναι επιβεβλημένη όσο ποτέ η αύξηση της αποδοτικότητας . Σε σχέση με την ηχομόνωση ,  των κουφωμάτων του σπιτιού μας . Διότι είναι το μονό όπλο που έχουμε έναντι του θορύβου . Η τεχνολογία μας επιτρέπει πλέον να τοποθετήσουμε κουφώματα αλουμινίου με υψηλούς δείκτες ηχομόνωσης (ηχομονωτικά τζάμια) . Τα οποία κρατούν μακριά από το σπίτι μας , όλους τους ανεπιθύμητους θορύβους . Μεγάλη προσοχή , πριν την παραγγελία των νέων ηχομονωτικών κουφωμάτων – ηχομονωτικά τζάμια μας , θα πρέπει να δοθεί στα εξής :

Ηχομόνωση κουφωμάτων και θόρυβος

  • στους υαλοπίνακες των κουφωμάτων (ηχομονωτικά τζάμια), οι οποίοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν ηχοακουστικές μεμβράνες (και όχι απλούς Tiplex) με ήχο-απορροφητική ικανότητα έως και 44 db . Δείτε όλους τους τύπους από ηχομονωτικά τζάμια .

Ήχο-ακουστικές μεμβράνες

  • Στα προφίλ με τα οποία θα κατασκευαστούν οι μπαλκονόπορτες και τα παράθυρα του σπιτιού μας, τα οποία θα πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί για τις ηχο-απορροφητικές τους ιδιότητες .

Ηχομόνωση κουφωμάτων και θόρυβος ρολα

  • Στα κουτιά των ρολών των κουφωμάτων μας, τα οποία θα πρέπει στο εσωτερικό τους να περιλαμβάνουν ηχο-απορροφητικά υλικά .
  • Στο κλείσιμο των παλαιών ξύλινων κουτιών στο πάνω μέρος .

Δείτε ηχομονωτικά κουφώματα – παράθυρα  .

Βαθμολογία4 Ψήφοι90
90

Ψηφίστε το άρθρο

  1. Καλημέρα σας,
    Σας συγχαίρω για την λεπτομερή ενημέρωση και τις συμβουλές που προσφέρετε στον πελάτη .
    Έχετε γραφείο στην Θεσσαλονίκη ;;

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

Δείτε Επίσης
Ηχομόνωση παραθύρων