Ηχομόνωση κουφωμάτων και θόρυβος
Ηχομόνωση κουφωμάτων και θόρυβος

Ηχομόνωση κουφωμάτων και θόρυβος από Μπαρ ( Bar ) – μουσική

Ηχομόνωση κουφωμάτων και θόρυβος από Μπαρ ( Bar ) – μουσική .

Η Ηχομόνωση κουφωμάτων και ο θόρυβος από Μπαρ (Bar) – μουσική είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί όλο και περισσότερους κατοίκους στα αστικά κέντρα . Πολλοί θα ισχυρίζονταν ότι αποτελεί χαρακτηριστικό του λαού μας η διασκέδαση σε νυχτερινά κέντρα . Σε κλαμπ (club) ή σε υπαίθριους χώρους διασκέδασης , ωστόσο δεν είναι δυνατόν να παραβλέψουμε ότι η ηχορύπανση που προκαλείται είναι τόσο έντονη που καταντά εξαιρετικά ενοχλητική . Και παρόλο που υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο, οι κάτοικοι των αστικών κέντρων . Όπως η Αθήνα . Νιώθουν πολλές φορές απροστάτευτοι , αφού τα τελευταία 20 περίπου χρόνια η αύξηση των επιπέδων ηχορύπανσης είναι τεράστια . Στο παρόν άρθρο θα εξεταστούν ερωτήματα . Όπως  τι προβλέπει η νομοθεσία σε σχέση με το θόρυβο που προκαλείται από τη μουσική σε μπαρ ( Bar ) και νυχτερινά κέντρα διασκέδασης . Ποιες είναι οι ώρες που επιτρέπεται να λειτουργούν και να παίζουν μουσική ( ώρες κοινής ησυχίας ) . Ποιο είναι το επιτρεπόμενο όριο θορύβου για τα μπαρ και τα κέντρα διασκέδασης . Καθώς και αν είναι δυνατόν τοποθετώντας ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου – ηχομονωτικά τζάμια να περιορίσουμε την ενόχληση από τη δυνατή μουσική . Ακόμα και τις ώρες που αυτά λειτουργούν . Παρακάτω θα δούμε πως θα επιτύχουμε Ηχομόνωση κουφωμάτων και θόρυβος .

Ισχύουσα Νομοθεσία σχετικά με τον θόρυβο .

Ηχομόνωση κουφωμάτων και θόρυβος μουσικη

Η Ισχύουσα Νομοθεσία σχετικά με τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από θορύβους μουσικής . Όπως αναφέρεται στην Υπουργική απόφαση αριθ.Α5/3010/1985 (https://www.e-nomothesia.gr/ygeionomikos-kanonismos-diatakseis/yd-a5-3010-1985.html ) . Ξεχωρίζει τα διάφορα κέντρα διασκέδασης σε κατηγορίες . Ανάλογα με την άδεια που έχουν . Αυτά που μας ενδιαφέρουν στο παρόν άρθρο είναι τα στεγασμένα ή υπαίθρια κέντρα διασκέδασης . ( Πχ μπουζούκια ή αίθουσες εκδηλώσεων ) και λοιπά καταστήματα με μουσική . (Π.χ. Bar – Μπαρ , Club , Pub , μικρά εστιατόρια με μουσική ) που είναι και η πλειοψηφία .

Τα στεγασμένα ή υπαίθρια κέντρα διασκέδασης ( π.χ. μπουζούκια αίθουσες εκδηλώσεων ) .Θα πρέπει να έχουν θόρυβο . Μετρημένο στο κέντρο του καταστήματος , της τάξεως των 100db . Ενώ για τα λοιπά καταστήματα με μουσική που δεν είναι κέντρα διασκέδασης , δηλαδή για τα pub – club κλπ . Είτε είναι υπαίθρια είτε στεγασμένα . Η μέγιστη επιτρεπόμενη ηχοστάθμη στο κέντρο του καταστήματος θα πρέπει να είναι τα 80 dBA .

Οι παραπάνω τιμές αφορούν τον θόρυβο από την μουσική που επιτρέπεται να υπάρχει μέσα και στο κέντρο του καταστήματος . Οι καταστηματάρχες θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα προστασίας για την ηχορύπανση από την μουσική . Ώστε ο θόρυβος που εκπέμπεται έξω από αυτό και στα όρια της ιδιοκτησίας τους , να είναι της τάξεως των 30db . Εάν το κατάστημα – κέντρο διασκέδασης βρίσκεται σε περιοχές καθαρά κατοικιών , αστικές προαστικές ή αγροτικές . Αυτή η υποχρέωση , 30db θόρυβος έξω από το κατάστημα , αφορά όλες τις περιπτώσεις κέντρων διασκέδασης και των στεγασμένων και των λοιπών καταστημάτων . Ανεξάρτητα εάν έχουν ανοιχτά ή κλειστά παράθυρα . Παρακάτω ακολουθεί πίνακας για το πόσος θόρυβος πρέπει να εκπέμπεται από όλα τα κέντρα διασκέδασης και λοιπά καταστήματα . ( Pub , bar , club ) ανάλογα με τις περιοχές που βρίσκονται .

Α. Περιοχές καθαρά κατοικιών ( αστικές προαστικές ή αγροτικές ) και περιοχές ειδικής προστασίας ( νοσοκομείων γηροκομείων σανατορίων κλπ. ) . Με μέγιστη επιτρεπόμενη στάθμη θορύβου έξω από το κατάστημα 30db .

  1. B. Περιοχές στις οποίες επικρατεί το αστικό στοιχείο αλλά υπάρχουν και βιομηχανίες μέγιστη επιτρεπόμενη στάθμη θορύβου έξω από το κατάστημα 35db .

Γ. Περιοχές στις οποίες επικρατεί εξίσου το βιομηχανικό και αστικό στοιχείο μέγιστη επιτρεπόμενη στάθμη θορύβου έξω από το κατάστημα 40db .

Δ. Περιοχές στις οποίες επικρατεί το βιομηχανικό στοιχείο αλλά υπάρχουν και κατοικίες μέγιστη επιτρεπόμενη στάθμη θορύβου έξω από το κατάστημα 45db .

Επίσης , θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι ιδιοκτήτες όλων των παραπάνω κέντρων διασκέδασης , θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα . Ώστε να  μειωθεί η μετάδοση κτυπογενών θορύβων και ειδικότερα των κραδασμών στον σκελετό του κτιρίου και στην πλάκα του δαπέδου για τα στεγασμένα κέντρα διασκέδασης . Ενώ είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση όλων των μεγάφωνων πάνω σε ελαστικές βάσεις ή γενικά η ελαστική στήριξη ή ανάρτησή τους . Καθώς και η τοποθέτηση της ορχήστρας και όλων των οργάνων της μαζί με την πίστα χορού πάνω σε πλωτό δάπεδο .

Τέλος, με την νέα υγειονομική διάταξη (Φ.Ε.Κ. 2718/2012, τεύχος β’) και σε σχέση με τα ηχεία στους εξωτερικούς χώρους αναφέρεται . Ότι σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες διαθέτουν και επιθυμούν τη χρήση μουσικής σε υπαίθριο χώρο θα υποβάλλουν τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού σε τρία αντίτυπα . Που θα συνοδεύεται με τοπογραφικό διάγραμμα με τη θέση και τη φορά των ηχείων . Πάντα τηρώντας τα όρια που προαναφέρθηκαν . Σε κάθε παράβαση ηχορύπανσης μπορεί να επιληφθεί η Αστυνομική Αρχή και με τη χρήση ηχόμετρου να διαπιστώσει τυχόν προκαλούμενη υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου θορύβου .

Επιπτώσεις στην υγεία από την ηχορύπανση .

ηχομονωτικά τζάμια

Έρευνες επιστημόνων έχουν αποδείξει ότι η συνεχής έκθεση στην ηχορύπανση μπορεί να επιδράσει αρνητικά στη σωματική και ψυχική υγεία του ατόμου . Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η ηχορύπανση έχει συνδεθεί με παθήσεις του καρδιαγγειακού . Γαστρεντερικού . Νευρικού συστήματος , όπως επίσης και με δυσκολία στις διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων . Αξίζει ν’ αναφερθεί ότι σε ευπαθείς ομάδες . Όπως είναι τα παιδιά , η ηχορύπανση συνδέεται με αρνητικές σχολικές επιδόσεις . Αδυναμία συγκέντρωσης . Επιθετικότητα , απογοήτευση κ.α .

Πώς θα προστατευτούμε από τον θόρυβο της μουσικής των κέντρων διασκέδασης .

Δυστυχώς , παρά την ύπαρξη νομοθεσίας αλλά και τις αποδεδειγμένες επιπτώσεις στην υγεία από τον θόρυβο της μουσικής των κέντρων διασκέδασης . Σε πολλές πόλεις της Ελλάδος και κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, έχουμε αυξημένη ηχορύπανση από κέντρα διασκέδασης . Μπαρ . Pub που δεν τηρούν τους κανόνες ηχομόνωσης. Πώς μπορούμε , όμως , να προστατευτούμε από τον θόρυβο της μουσικής των κέντρων διασκέδασης ; Είναι επιβεβλημένη όσο ποτέ η αύξηση της αποδοτικότητας . Σε σχέση με την ηχομόνωση ,  των κουφωμάτων του σπιτιού μας . Διότι είναι το μονό όπλο που έχουμε έναντι του θορύβου . Η τεχνολογία μας επιτρέπει πλέον να τοποθετήσουμε κουφώματα αλουμινίου με υψηλούς δείκτες ηχομόνωσης (ηχομονωτικά τζάμια) . Τα οποία κρατούν μακριά από το σπίτι μας , όλους τους ανεπιθύμητους θορύβους . Μεγάλη προσοχή , πριν την παραγγελία των νέων ηχομονωτικών κουφωμάτων – ηχομονωτικά τζάμια μας , θα πρέπει να δοθεί στα εξής :

Ηχομόνωση κουφωμάτων και θόρυβος

  • στους υαλοπίνακες των κουφωμάτων (ηχομονωτικά τζάμια), οι οποίοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν ηχοακουστικές μεμβράνες (και όχι απλούς Tiplex) με ήχο-απορροφητική ικανότητα έως και 44 db . Δείτε όλους τους τύπους από ηχομονωτικά τζάμια .

Ήχο-ακουστικές μεμβράνες

  • Στα προφίλ με τα οποία θα κατασκευαστούν οι μπαλκονόπορτες και τα παράθυρα του σπιτιού μας, τα οποία θα πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί για τις ηχο-απορροφητικές τους ιδιότητες .

Ηχομόνωση κουφωμάτων και θόρυβος ρολα

  • Στα κουτιά των ρολών των κουφωμάτων μας, τα οποία θα πρέπει στο εσωτερικό τους να περιλαμβάνουν ηχο-απορροφητικά υλικά .
  • Στο κλείσιμο των παλαιών ξύλινων κουτιών στο πάνω μέρος .

Δείτε ηχομονωτικά κουφώματα – παράθυρα  .

Βαθμολογία5 Ψήφοι72
72

Ψηφίστε το άρθρο

  1. Καλημέρα σας,
    Σας συγχαίρω για την λεπτομερή ενημέρωση και τις συμβουλές που προσφέρετε στον πελάτη .
    Έχετε γραφείο στην Θεσσαλονίκη ;;

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

Δείτε Επίσης
έκπτωση φόρου στα κουφώματα
Έκπτωση φόρου στα κουφώματα – αντικατάσταση κουφωμάτων