Εγγυήσεις κουφωμάτων – πιστοποιήσεις

Εγγυήσεις κουφωμάτων – πιστοποιήσεις

Πολλοί καταναλωτές δεν γνωρίζουν από πού προέρχονται οι Εγγυήσεις κουφωμάτων – πιστοποιήσεις των κουφωμάτων, τι περιλαμβάνουν αυτές ,τι διάρκεια πρέπει να έχουν αλλά και ποια είναι τα δικαιώματά τους. Στο παρόν κείμενο θα δούμε όλες τις εγγυήσεις που αφορούν τα κουφώματα αλουμινίου , αλλά και PVC, σε σχέση με τα προφίλ , τα τζάμια, τις βαφές, τους μηχανισμούς και τα λάστιχα, τα μοτέρ των ηλεκτρικών ρολών κλπ. Επίσης θα αναλύσουμε το θέμα των πιστοποιήσεων των εταιρειών που σχεδιάζουν τα προφίλ αλουμινίου ( πχ Europa, Exalco, Alumil),  σε σχέση με την αυθεντικότητα των κουφωμάτων που αγοράσετε καθώς και των εξαρτημάτων αυτών.

Κάθε προϊόν που πωλείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να περιλαμβάνει (νομική υποχρέωση) εγγύηση 2 ετών τουλάχιστον. Οι κατασκευαστές κουφωμάτων χρησιμοποιούν προϊόντα από πολλές εταιρείες, για την κατασκευή παραθύρων και μπαλκονοπορτών. Όπως είναι γνωστό διαφορετική εταιρεία κατασκευάζει τα προφίλ αλουμινίου (πχ Aumil, Europa) , τα τζάμια ( πχ. Guardian , Saint – Gobain), τους μηχανισμούς (Πχ. Roto, Gu), ακόμα και τα ρολά και τις σίτες. Για αυτό και στο στάδιο των προσφορών των κουφωμάτων, θα πρέπει να αναγράφονται όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των κουφωμάτων, καθώς και οι προμηθευτές τους, ώστε να γνωρίζουμε τι εγγύηση έχουν όλα τα υλικά ( δείτε τι θα πρέπει να αναγράφει αναλυτικά μία προσφορά κουφωμάτων ).

Ο κατασκευαστής κουφωμάτων, που κατασκευάζει κουφώματα αλουμίνιου ή πολυβινυλοχλωρίδιου (PVC), θα πρέπει να παραδίδει εγγύηση για όλα τα τμήματα – εξαρτήματα που χρησιμοποιεί στις κατασκευές του (προφίλ, τζάμια, μηχανισμούς κλπ.), αρκεί αυτά να έχουν κατασκευαστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ας δούμε λοιπόν τμηματικά παρακάτω τι εγγυήσεις κουφωμάτων – πιστοποιήσεις πρέπει να παραλαμβάνεται.

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Εγγυήσεις κουφωμάτων – πιστοποιήσεις (2)

Η εγγύηση καλής λειτουργίας των κουφωμάτων είναι μία από τις σημαντικότερες εγγυήσεις. Το έγγραφο αυτό μας διασφαλίζει για την ορθότητα της τοποθέτησης και την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και υποχρεώνει τον κατασκευαστή κουφωμάτων, για την παροχή Service (δωρεάν), σε περίπτωση προβλήματος. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα περισσότερα κουφώματα χρειάζονται Service – ρυθμίσεις, μετά την πάροδο 1-2 ετών. Η εγγύηση καλής λειτουργίας έχει διάρκεια από 2 έως 5 έτη.

Εγγύηση προφίλ (αλουμινίου ή πολυβινυλοχλωρίδιου-PVC) και ηλεκτροστατικής βαφής.

εγγυηση κουφωματων Europa

Τα εργοστάσια παραγωγής προφίλ (αλουμινίου ή πολυβινυλοχλωρίδιου-PVC), θα πρέπει να δίδουν εγγύηση – πιστοποίηση, για την αντοχή του προφίλ, την ηλεκτροστατική βαφή αλλά κυρίως για την αντοχή των προφίλ σε σχέση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά (θερμομόνωση, υδατοστεγανότητα κλπ.), την οποία σας παραδίδουν οι κατασκευαστές κουφωμάτων και θα πρέπει όπως προαναφέρθηκε να έχουν διάρκεια τουλάχιστον 2 έτη. Η παραπάνω εγγυήσεις ισχύουν, μόνο εάν ο κατασκευαστής κουφωμάτων, έχει τηρήσει πιστά το εγχειρίδιων τεχνικών προδιαγραφών, που εκδίδει κάθε εταιρεία ,για κάθε σειρά κουφωμάτων που σχεδιάζει (πχ Europa E-34 , Alumil M-11000 κλπ.).

Εγγύηση τζαμιών – υαλοπινάκων

Ο κατασκευαστής κουφωμάτων θα πρέπει να σας παραδώσει, πιστοποιητικό για το είδος του υαλοπίνακα-τζαμιού (δείτε είδη ενεργειακών τζαμιών) που έχει  τοποθετήσει στα κουφώματα σας, καθώς και εγγύηση για προβλήματα που τυχόν προκύψουν ( θόλωση διπλών τζαμιών, νερά κλπ.). Η διάρκεια της εγγύησης αυτής, εξαρτάται από το κατασκευαστή των τζαμιών και έχει διάρκεια από 2 έως 10 έτη.

Εγγύηση μηχανισμών κουφωμάτων (ανοιγόμενων-συρόμενων)

ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

Οι μηχανισμοί των κουφωμάτων ( ανοιγόμενων -συρόμενων κλπ.), θα πρέπει να έχουν και αυτοί εγγύηση. Η εγγύηση των μηχανισμών, που εκδίδεται από τις εταιρείες παραγωγής μηχανισμών (πχ Roto, GU , Domus Κλπ.)  και σας την παραδίδει ο κατασκευαστής κουφωμάτων, δεν αφορά την καλή λειτουργίας τους, αλλά την αντοχή τους σε σχέση με τον χρόνο και σε κάποιες περιπτώσεις την σταθερότητα της βαφής. Οι εγγυήσεις των μηχανισμών έχουν διάρκεια από 2 έως 10 έτη.

Εγγύηση μηχανισμών ηλεκτρικών ρόλων

Όλα τα ηλεκτρικά ρολά θα πρέπει να περιλαμβάνουν εγγύηση, για τους ηλεκτρικούς κινητήρες τους – μοτέρ. Η εγγύηση των κινητήρων – μοτέρ των ηλεκτρικών ρολών, έχουν διάρκεια από 2 έως 5 έτη.

Εγγύηση αντικωνωπικών σιτών (σήτες)

Η εγγύηση των αντικωνωπικών σιτών (σήτες),εκδίδεται από τις εταιρείες που κατασκευάζουν σίτες και έχουν διάρκεια συνήθως 2 έτη.

Δικαιώματα σε σχέση με τις εγγυήσεις των κουφωμάτων

Εγγυήσεις κουφωμάτων – πιστοποιήσεις

Όπως προαναφέραμε, όλα τα προϊόντα που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή ένωση θα πρέπει να περιλαμβάνουν εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών. Ποια είναι όμως τα δικαιώματα σας, σε περίπτωση ελαττώματος που προκύψει στα κουφώματα κατά την πάροδο των 2 ετών ; Τι θεωρείται ελάττωμα και τι θα πρέπει να πληρώσουμε ;

Κάθε ελάττωμα που θα προκύψει πάνω στα κουφώματα αλουμινίου, κατά την διάρκεια των δύο πρώτων ετών θα πρέπει να επιδιορθώνεται ή να αντικαθίσταται, από τους κατασκευαστές κουφωμάτων, χωρίς καμία επιβάρυνση ( έξοδα μεταφοράς κλπ.).

Η νομική εγγύηση καλύπτει ελαττώματα που θεωρείται ότι υπήρχαν κατά τη στιγμή της παράδοσης και έγιναν εμφανή μέσα στην επόμενη διετία. Ωστόσο, η επίμαχη περίοδος είναι οι 6 μήνες μετά την αγορά του προϊόντος:

 

  • κάθε ελάττωμα που εμφανίζεται εντός εξαμήνου θεωρείται ότι υπήρχε κατά τη στιγμή της παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή, ο πωλητής οφείλει να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το προιόν σας δωρεάν ή να σας επιστρέψει τα χρήματα εάν είναι αδύνατη η επισκευή ή η αντικατάστασή του.
  • μετά την πάροδο έξι μηνών, μπορείτε ακόμη να θεωρήσετε υπεύθυνο τον πωλητή για κάθε ελάττωμα που θα εμφανιστεί μέχρι το τέλος της διετούς περιόδου της εγγύησης. Ωστόσο, ο πωλητής μπορεί να σας ζητήσει να αποδείξετε ότι το ελάττωμα υπήρχε κατά την παράδοση του προϊόντος. Κάτι τέτοιο είναι συχνά δύσκολο και θα πρέπει μάλλον να απευθυνθείτε σε τεχνικό εμπειρογνώμονα.

Για περισσότερα για τα δικαιώματα σας, διαβάστε στο επίσημο site της Ευρωπαϊκής ένωσης στις εγγυήσεις για καταναλωτές.

Δείτε πρότυπα έγγραφα από εγγυήσεις και πιστοποιήσεις κουφωμάτων αλουμινίου

 

Τεχνικοί έλεγχοι και πιστοποίηση για την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και την αυθεντικότητα των προϊόντων

Τεχνικοί έλεγχοι και πιστοποίηση για την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και την αυθεντικότητα των προϊόντων

Κάθε εταιρεία που σχεδιάζει και παράγει προφίλ αλουμινίου για πόρτες και παράθυρα ( πχ Europa , Alumil κλπ.), έχει ένα τμήμα που διενεργεί τεχνικούς ελέγχους και συγκεκριμένα για τους πιστοποιημένους κατασκευαστές. Σε αυτό το τμήμα μπορεί να καλέσει κάθε καταναλωτής και να ζητήσει να διεξαχθεί τεχνικός έλεγχο στα κουφώματα που μόλις παρέλαβε. Τον τεχνικό έλεγχο τον διεξάγουν οι εταιρείες παραγωγής προφίλ αλουμινίου (πχ Europa) και διερευνούν, εάν έχουν τηρηθεί στην κατασκευή αλλά και την τοποθέτηση των κουφωμάτων, οι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στους τεχνικούς καταλόγους κάθε σειράς.

Σε αυτό τον τεχνικό έλεγχο θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα πιεστικοί και να ζητήσατε στο έγγραφο του τεχνικού ελέγχου να αναγραφεί, ότι στα κουφώματα τηρούνται όλες οι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στους τεχνικούς καταλόγους και αφορούν, όχι μόνο τα προφίλ αλουμινίου, αλλά και όλα τα εξαρτήματα αυτών.

Δείτε υπόδειγμα τεχνικού ελέγχου κουφωμάτων αλουμινίου

 

 

 

Βαθμολογία2 Ψήφοι100
0

Ψηφίστε το άρθρο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

Δείτε Επίσης
Ηχομόνωση κουφωμάτων και θόρυβος από Μπαρ ( Bar ) – μουσική