τεχνικός έλεγχος κουφωμάτων

Τεχνικός έλεγχος κουφωμάτων – Πώς να διαπιστώσετε εάν τα κουφώματα που παραλάβατε πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές

Ο τεχνικός έλεγχος κουφωμάτων – αυτοψία , είναι μία διαδικασία που σας επιτρέπει να διαπιστώσετε εάν τα κουφώματα που παραλάβατε πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της σχεδιάστριας εταιρείας .  Π.χ. ( Europa , Alumil , Etem κλπ ) . Το έγγραφο που παραλαμβάνετε μετά από έναν τεχνικό έλεγχο ( δείτε στο τέλος ένα υπόδειγμα τεχνικού ελέγχου ) . Είναι ένα έγγραφο που δεσμεύει τον κατασκευαστή κουφωμάτων αλουμινίου αλλά και την διέλαση (πχ Europa , Alumil, Exalco κλπ) για την ποιότητα των κουφωμάτων σας . Αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και νομικά σε περίπτωση διαφωνιών ή προβλημάτων . Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι εταιρείες που παράγουν και σχεδιάζουν προφίλ αλουμινίου ( πχ Europa , Alumil , Etem κλπ . ) ακολουθούν διαφορετικές πολιτικές . Όσον αφορά τη διαδικασία για να γίνει ένας τεχνικός έλεγχος κουφωμάτων ( κόστος ελέγχου, τι ακριβώς αναγράφεται και εξετάζεται κατά τη διαδικασία του τεχνικού ελέγχου κλπ ) . Και αυτό συμβαίνει για αρκετούς λόγους που θα αναλύσουμε παρακάτω .

Οι εταιρείες – διελάσεις που σχεδιάζουν και παράγουν προφίλ αλουμινίου ( πχ. Europa , Alumil , Etem κλπ) δεν κατασκευάζουν κουφώματα . Αλλά προφίλ και εξαρτήματα αλουμινίου για αυτά, τα οποία διαθέτουν σε κατασκευαστές κουφωμάτων αλουμινίου . Οι οποίοι με την σειρά τους κατασκευάζουν το τελικό προϊόν ( παράθυρα, πόρτες ) . Ο άμεσος πελάτης των εταιρειών παραγωγής προφίλ αλουμινίου ( πχ. Europa , Alumil , Etem κλπ . ), είναι ο κατασκευαστής κουφωμάτων και όχι ο τελικός καταναλωτής . Κάθε εταιρεία – διέλαση (πχ Europa , Alumil , Etem κλπ) όταν κυκλοφορεί κάποια καινούργια σειρά ( πχ συρόμενα κουφώματα Europa 6000 , ανοιγόμενα κουφώματα Alumil 9400 κλπ . ) . Εκδίδει και έναν τεχνικό κατάλογο, στον οποίο περιγράφει αναλυτικά πώς πρέπει να κατασκευάζονται τα κουφώματα που σχεδίασε . Τι υλικά ( εξαρτήματα , ράουλα , λάστιχα , μηχανισμοί ) πρέπει να χρησιμοποιούνται, ώστε τα κουφώματα να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές . Στις οποίες έχουν πιστοποιηθεί ( συντελεστές θερμομόνωσης, ηχομόνωσης, υδατοστεγανότητας, αεροδιαπερατότητας κλπ ) . Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής κουφωμάτων αλουμινίου χρησιμοποιήσει διαφορετικά υλικά ( εξαρτήματα, λάστιχα, μηχανισμοί ) . Για την κατασκευή των κουφωμάτων ( αυτό συνήθως γίνεται για λόγους κόστους και για να έχει ελκυστικότερες τιμές ) . Κατ’ ουσίαν αλλάζει τις προδιαγραφές του προϊόντος ( πόρτες και παράθυρα ) . Μετατρέποντάς το σε προϊόν με διαφορετικές – άγνωστες προδιαγραφές, σε ό,τι αφορά τη θερμομόνωση . Ηχομόνωση . Υδατοστεγανότητα, αεροδιαπερατότητα κλπ .

Δείτε στο τέλος της σελίδας υπόδειγμα τεχνικού ελέγχου – αυτοψίας .

Τι θα πρέπει να κάνετε για να διασφαλίσετε την ποιότητα των κουφωμάτων αλουμινίου .

Οι περισσότεροι καταναλωτές που αγοράζουν κουφώματα αλουμινίου είναι φυσιολογικό να μην έχουν τις γνώσεις να ελέγξουν . Εάν τα κουφώματα που αγόρασαν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές . Επίσης, δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχνάτε, ότι πελάτης των διελάσεων ( πχ . Europa, Alumil, Exalco κλπ ) δεν είναι ο καταναλωτής αλλά ο κατασκευαστής κουφωμάτων αλουμινίου . Για να διασφαλίσετε, λοιπόν, την ποιότητα των κουφωμάτων που αγοράσατε . Αλλά και για να σιγουρέψετε ότι τά προϊόντα (πόρτες και παράθυρα), πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές κατά την γνώμη μας θα πρέπει να γίνονται τα εξής .

1. Επιλέγετε πιστοποιούμενους κατασκευαστές κουφωμάτων και σιγουρευτείτε για αυτό . Οι πιστοποιημένοι κατασκευαστές, συνήθως, αλλά όχι από όλες τις εταιρείες, δεσμεύονται με ιδιωτικά συμφωνητικά από τις σχεδιάστριες εταιρείες – διελάσεις ( πχ . Europa ) . Να ακολουθούν πιστά τις τεχνικές προδιαγραφές στην κατασκευή των κουφωμάτων, όπως αυτές αναγράφονται στους τεχνικούς καταλόγους . Για να διαπιστώσετε εάν ένας κατασκευαστής κουφωμάτων αλουμινίου είναι πιστοποιούμενος και εάν ισχύει η πιστοποίησή του . Επισκεφτείτε τις ηλεκτρονικές σελίδας της κάθε εταιρείας και μην μένετε μόνο στις ταμπέλες .

2. Στις προσφορές κουφωμάτων τις οποίες λαμβάνετε, θα πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των κουφωμάτων αλουμινίου . (Εξαρτήματα , λάστιχα , μηχανισμοί , σήτες , ρολά . ) . Καθώς και η δέσμευση του κατασκευαστή κουφωμάτων ( εγγράφως ) . Ότι ακολουθεί επακριβώς τις τεχνικές προδιαγραφές που αναγράφονται στον τεχνικό κατάλογο της σειράς που επιλέξατε . Πχ. ( Europa 5500, Alumil 9200 κλπ ) . Δείτε τι ακριβώς θα πρέπει να αναγράφεται στις προσφορές κουφωμάτων αλουμινίου .

3. Εφόσον επιλέξετε κατασκευαστή κουφωμάτων , θα πρέπει να θέσετε σαν όρο ( εγγράφως ) . Ότι , πριν την αποπληρωμή των κουφωμάτων αλουμινίου , θα γίνει τεχνικός έλεγχος κουφωμάτων και μετά θα αποπληρώσετε το συνολικό ποσό .

4. Ενημερωθείτε για το πόσο κοστίζει ένας τεχνικός έλεγχος, διότι οι χρεώσεις ποικίλουν από 30€ έως 250€ . Δείτε πόσο κοστίζει ένας τεχνικός έλεγχος παρακάτω .

Τι θα πρέπει να γίνει εάν στο τεχνικό έλεγχο κουφωμάτων παρατηρηθούν ελλείψεις ή παρατυπίες .

έλεγχος κουφωμάτων - αυτοψία

Σε περίπτωση που στον τεχνικό έλεγχο κουφωμάτων βρεθεί κάποια παρατυπία ή έλλειψη στην παραγωγή ή τοποθέτηση των κουφωμάτων αλουμινίου . Θα πρέπει ο κατασκευαστής κουφωμάτων αλουμινίου να επιδιορθώσει τα εν λόγω προβλήματα , πριν την αποπληρωμή . Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο εν λόγω περιορισμός (υποχρέωση επιδιόρθωσης) υπάρχει σε ιδιωτικό συμφωνητικό . Μεταξύ πιστοποιημένων κατασκευαστών κουφωμάτων Europa και της ίδιας της εταιρείας . Στο ίδιο συμφωνητικό αναγράφεται πως σε περίπτωση που αν ο κατασκευαστής κουφωμάτων αρνηθεί να επιδιορθώσει τα κουφώματα . Του αφαιρείται η πιστοποίηση . Οι διαφημιστικές πινακίδες και του απαγορεύεται το δικαίωμα χρήσης των διακριτικών γνωρισμάτων της εταιρείας ( Europa ) .

Τι πρέπει να προσέξετε κατά την διάρκεια των τεχνικών ελέγχων των εταιρειών – διελάσεων .

Όπως προαναφέρθηκε οι εταιρείες που παράγουν και σχεδιάζουν προφίλ αλουμινίου ( πχ . Europa , Alumil , Etem κλπ ) , ακολουθούν διαφορετικές πολιτικές . Όσον αφορά την διαδικασία για να γίνει ένας τεχνικός έλεγχος κουφωμάτων . Αλλά και τι ακριβώς αναγράφεται σε αυτούς . Διότι υπάρχουν σχεδιάστριες εταιρείες – διελάσεις που στον τεχνικό έλεγχο που διενεργούν, εξετάζουν μόνο την τα προφίλ αλουμινίου και όχι τα υπόλοιπα εξαρτήματα ( λάστιχα , κλειδαριές κλπ . ) . Όπως προαναφέρθηκε, ο άμεσος πελάτης των διελάσεων ( πχ.  Europa, Alumil, Exalco κλπ . ) δεν είναι ο καταναλωτής . Αλλά οι κατασκευαστές κουφωμάτων αλουμινίου . Ακριβώς για αυτό το λόγο θα πρέπει να προσέξετε ώστε στο πόρισμα του τεχνικού ελέγχου . Το οποίο θα πρέπει να δίδεται εγγράφως, να αναγράφεται ρητώς ότι όλα τα στοιχεία των κουφωμάτων αλουμινίου . ( Λάστιχα , εξαρτήματα , μηχανισμοί) είναι αυτά ακριβώς που αναγράφονται στον τεχνικό κατάλογο της κάθε σειράς ( πχ. Europa 6000 ) και όχι μόνο τα προφίλ αλουμινίου . Με αυτόν τον τρόπο δεσμεύουμε και τον κατασκευαστή κουφωμάτων αλουμινίου αλλά και την σχεδιάστρια εταιρεία . ( Πχ . Europa , Alumil , Etem κλπ ) για μελλοντικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στα κουφώματα σας . ( Απώλειες, προβλήματα λειτουργίας, προβλήματα βαφής κλπ ) . Το έγγραφο του τεχνικού ελέγχου (αυτόψία-πόρισμα) μπορεί να χρησιμοποιηθεί νομικά σε περίπτωση διαφωνιών ή προβλημάτων .

Πόσο κοστίζει ένας τεχνικός έλεγχος κουφωμάτων .

Το κόστος των τεχνικών ελέγχων (αυτοψία – πραγματογνωμοσύνη) διαφοροποιείται ανάλογα την εταιρεία αλλά και την περιοχή που πραγματοποιείται ο έλεγχος . Για τους τεχνικούς ελέγχους κουφωμάτων αλουμινίου Europa, το κόστος για ελέγχους εντός Αττικής, ανέρχεται στα 30 – 40€ περίπου . Στις υπόλοιπες εταιρείες οι χρεώσεις ποικίλουν από 30€ έως 250€ !

Η γνώμη μας για το θέμα των τεχνικών ελέγχων .

Όταν ο καταναλωτής αγοράζει κουφώματα αλουμινίου , εμπιστεύεται όχι μόνο των κατασκευαστή κουφωμάτων . Αλλά κυρίως το όνομα της εταιρείας που παράγει τα προφίλ αλουμινίου ( Europa . Alumil, Exalco , Etem κλπ . ). Πελάτης για όλους τους εμπλεκόμενους ( κατασκευαστές , διελάσεις, εταιρείες μηχανισμών ) είναι ο τελικός καταναλωτής . Ο οποίος πληρώνει και θέλει να απολαμβάνει τα πλεονεκτήματα ενός σωστού κουφώματος αλουμινίου . Για αυτό θα πρέπει όλες οι εταιρείες να ενισχύσουν το θεσμό του τεχνικού έλεγχου . Να το κάνουν οικονομικά προσιτό . Εάν θέλουν να σέβονται τα προϊόντα τους και τους ανθρώπους που τους εμπιστεύονται .

Δείτε υπόδειγμα τεχνικού ελέγχου .

τεχνικός έλεγχος κουφωμάτων europa

  1. Κύριοι,
    Θα ήθελα να μου δώσετε το τηλέφωνο ενός έμπειρου ατόμου για να πραγματοποιήσει τεχνικό έλεγχο των κουφωμάτων αλουμινίου που τοποθετήθηκαν χθες στην κατοικία μου στην Αίγινα (6 μεγάλα παράθυρα με εξώφυλλα και ένα μικρότερο χωρίς εξώφυλλα και μια πόρτα εισόδου – η δεύτερη πόρτα δεν έχει παραδοθεί ακόμη). Ο λόγος είναι ότι επειδή εγώ δεν είμαι ειδικός, απλά και μόνον με την λογική, βρίσκω πάρα πολλά ελλατώματα και επειδή ο κατασκευαστής εδώ στην Αίγινα δεν μου δίνει καμία εγγύηση, θα ήθελα πραγματογνωμοσύνη από εσάς.
    Περιμένω απάντησή σας το συντομότερο δυνατόν.
    Φιλικά
    Ηλίας Μηστριώτης

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

Δείτε Επίσης
Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα κουφώματα από PVC (πλαστικά κουφώματα)
Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα κουφώματα από PVC (πλαστικά κουφώματα) – Τι είναι το PVC