Πότε χρειάζεται κάδος ανακύκλωσης για τις εργασίες αντικατάστασης κουφωμάτων

Πότε χρειάζεται κάδος ανακύκλωσης – μπαζών για κουφώματα (αντικατάσταση κουφωμάτων).

Πότε χρειάζεται κάδος ανακύκλωσης – μπαζών για κουφώματα (αντικατάσταση κουφωμάτων); Στις περισσότερες οικοδομικές εργασίες , λόγω του μεγάλου όγκου μπαζών που προκύπτουν, χρησιμοποιούμε κάδους συγκομιδής  οικοδομικών υλικών , ώστε να  συλλεχθούν τα μπάζα και στη συνέχεια να μεταφερθούν σε ειδικούς αδειοδοτημένους χώρους. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία η ανακύκλωση υλικών αποβλήτων είναι υποχρεωτική και πρέπει κατ’ ελάχιστον σε ποσοστό 70% να καταλήγει σε ειδικούς αδειοδοτημένους χώρους. Γι’ αυτό έχουν θεσπιστεί τσουχτερά πρόστιμα για όσους δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις για Εναλλακτική Διαχείριση των Υλικών Κατεδάφισης (ΑΕΚΚ).

Έτσι λοιπόν και στις εργασίες αντικατάστασης κουφωμάτων είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιούμε τους κάδους συγκομιδής μπαζών, ώστε μετά το τέλος των εργασιών να μεταφερθούν τα μπάζα στους ειδικά αυτούς διαμορφωμένους χώρους. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που κατασκευαστές κουφωμάτων παρατήσανε παλιά ξύλινα κουφώματα δίπλα από τα σκουπίδια με συνέπεια να σπάσουν τα παλιά τζάμια και να δημιουργηθούν ατυχήματα.

Εάν τα απόβλητα που παράγονται είναι έως 500 κιλά , έχει το δικαίωμα ο ίδιος ο ιδιοκτήτης να τα οδηγήσει σε μια μονάδα ανακύκλωσης. Αν τα απόβλητα που παράγονται υπερβαίνουν τα 500 κιλά, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να απευθυνθεί σε κάποια εταιρεία συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, ώστε να προμηθευτεί κάδο συγκομιδής μπαζών , και εν συνεχεία μεταφερθούν σε πιστοποιημένη μονάδα ανακύκλωσης.

Πολύς κόσμος αναρωτιέται αν και τι είδους άδεια χρειάζεται να εκδοθεί , ώστε κάποιος να χρησιμοποιήσει κάδο συγκομιδής οικοδομικών υλικών , κατά τις εργασίες αντικατάστασης κουφωμάτων αλουμινίου.

Αν ο ιδιώτης έχει στο οικόπεδό του ή στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας του χώρο ώστε να τοποθετηθεί ο κάδος, τότε δεν χρειάζεται να εκδοθεί καμία απολύτως άδεια.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ακάλυπτος χώρος στο κτίριο που γίνονται οι οικοδομικές εργασίες, ο κάδος μπαζών μπορεί να  τοποθετηθεί σε κοινόχρηστους χώρους όπως το πεζοδρόμιο ή το οδόστρωμα, εφόσον αδειοδοτηθεί όπως προβλέπεται από τον Δήμο όπου υπάγεται το ακίνητο και κατά περίπτωση από τις επιπλέον αρμόδιες υπηρεσίες.

Η άδεια για την τοποθέτηση του κάδου συγκομιδής οικοδομικών υλικών δίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου στον οποίο υπάγεται το ακίνητο όπου εκτελούνται εργασίες με την εξής διαδικασία:

  • Κατατίθεται αίτηση και η Άδεια Εργασιών ( η οποία εκδίδεται στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης) καθώς και το τοπογραφικό Διάγραμμα ή σκαρίφημα ( όπου θα φαίνεται το πλάτος του πεζοδρομίου/οδοστρώματος, καθώς και η θέση και οι διαστάσεις του κάδου που πρόκειται να εγκατασταθεί ) και φωτογραφιες όπου θα απεικονίζεται η αρχική κατάσταση του προς κατάληψη χώρου.

 

  • Εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ( το ποσό υπολογίζεται ανάλογα με τα τ.μ. κάλυψης και επιστρέφεται με την απομάκρυνση του κάδου , αν ο κοινόχρηστος χώρος δεν έχει υποστεί φθορές εξαιτίας της κατάληψής του).

 

  • Καταβάλλεται τέλος κατάληψης (13,27 ευρώ/ τ.μ. για έναν μήνα) στη διεύθυνση Δημοτικών προσόδων.

 

  • Εάν με την τοποθέτηση του κάδου συγκομιδής μπαζών επί του κοινόχρηστους οδοστρώματος ή κατάληψης πεζοδρομίου δεν απομένει χώρος για ασφαλή διέλευσης πεζών, απαιτείται επιπλέον έγκριση από την Τροχαία.

 

  • Εάν ο κάδος τοποθετηθεί σε οδόστρωμα όπου περνάει γραμμή λεωφορείου- τρόλεϊ απαιτείται έγκριση από τον Ο.Α.Σ.Α.

 

  • Εάν ο κάδος τοποθετηθεί σε οδόστρωμα όπου υπάρχει χώρος ελεγχόμενης στάθμευσης, ή θέσεις μόνιμων κατοίκων ή επισκεπτών απαιτείται έγκριση της Δημοτικής Αστυνομίας.

Τέλος θα πρέπει να σημειώσουμε ότι θα πρέπει να γίνεται συνεννόηση για το κόστος των κάδος ανακύκλωσης – μπαζών για κουφώματα , μεταξύ του ιδιώτη και του κατασκευαστή των κουφωμάτων (το κόστος ανέρχεται στα 140 – 200€ περίπου).

 

Τι άδειες χρειάζονται για την αντικατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου;

Τι άδειες χρειάζονται για την αντικατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου;

Τι άδειες χρειάζονται για την αντικατάσταση κουφωμάτων ; Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις  εργασίες για τις οποίες δεν χρειάζεται να βγάλουμε κανενός είδους άδεια , συμπεριλαμβάνονται και οι :

  • Μικρές επισκευές σε πόρτες και παράθυρα του σπιτιού.
  • Αντικατάσταση εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων.
  • Κατασκευή πέργκολας , έως 50 τμ σε ακάλυπτο χώρο.

Έτσι γίνεται κατανοητό ότι δεν χρειάζεται κάποια άδεια για την αντικατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου στο σπίτι μας.

 

Αλλαγή κουφωμάτων αλουμινίου το Σαββατοκύριακο και Ώρες κοινής  ησυχίας σύμφωνα με τη Νομοθεσία

Αλλαγή κουφωμάτων αλουμινίου το Σαββατοκύριακο και Ώρες κοινής ησυχίας σύμφωνα με τη Νομοθεσία

Πολύς κόσμος είτε για λόγους οικονομίας χρόνου, είτε  λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων ζητά από τον κατασκευαστή οι εργασίες αντικατάστασης κουφωμάτων αλουμινίου να γίνονται σαββατοκύριακα, είτε ακόμα και σε ώρες κοινής ησυχίας. Για να γίνουν όμως οικοδομικές εργασίες το Σάββατο ή την Κυριακή απαιτούνται ειδικές άδειες οπότε σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει δυσκολία για το τοποθέτηση κουφωμάτων ( οικοδομικές εργασίες ) το Σάββατο και ιδιαίτερα την Κυριακή.

Οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας προβούμε στην αντικατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου, πρέπει να σεβόμαστε τις ώρες κοινής ησυχίας. Λόγω του αυξημένου θορύβου που παράγεται κατά την αντικατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου, είναι δεδομένο ότι αν συνεχίσουμε τις εργασίες κατά τις ώρες κοινής ησυχίας θα ενοχλήσουμε τους γείτονές μας. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σεβόμαστε τις ώρες κοινής ησυχίας όπως αυτές ορίζονται από τη νομοθεσία. Οι ώρες κοινής ησυχίας είναι:

 

Χειμερινή περίοδος (1/10 – 31/3) :  15:30 – 17:30

22:00 – 07:30

 

Θερινή περίοδος (1/4 – 30/9) :  15:00 – 17:30

23:00 – 07:00

 

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

Δείτε Επίσης
Γρατζουνιές – Γρατσουνιές και χτυπήματα στα αλουμίνια