Ποιοτικά χαρακτηριστικά κουφωμάτων
Ποιοτικά χαρακτηριστικά κουφωμάτων

Τεχνικά χαρακτηριστικά κουφωμάτων

Ποιοτικά χαρακτηριστικά κουφωμάτων

Τα Τεχνικά χαρακτηριστικά κουφωμάτων αλουμινίου είναι οι αριθμοί που υποδεικνύουν τις επιδόσεις των κουφωμάτων σε διάφορούς τομείς όπως η θερμομόνωση, η ηχομόνωση, η υδατοστεγανότητα κλπ. Οι αριθμοί αυτοί απαντάνε σε ερωτήματα όπως πόσο ενεργειακό – θερμομονωτικό είναι το παράθυρό μου, τι ποσοστό θορύβου σταματάει (ηχομόνωση), πόσα μποφώρ αέρα αντέχει η μπαλκονόπορτα και τι πίεση βροχής. Κατ’ ουσία οι παράγοντες αυτοί καθορίζουν το πόσο ποιοτικά και αποδοτικά κουφώματα έχουμε, για αυτό καλό είναι να έχουμε κάποιες μικρές γνώσεις. Ας δούμε, λοιπόν, πώς εκφράζονται αυτοί οι αριθμοί και τι δηλώνουν η ενναλακτικά δείτε ποια τεχνικά χαρακτηριστικά και συντελεστές κουφωμάτων θα πρέπει να δίδονται από τους κατασκευαστές κουφωμάτων αλουμινίου ή PVC :

 

Θερμομόνωση κουφωμάτων – ενεργειακή απόδοση Uw

Ποιοτικά χαρακτηριστικά κουφωμάτων Θερμομόνωση Η θερμομόνωση των κουφωμάτων (Uw = συντελεστής θερμοπερατότητας του κουφώματος) μετριέται σε W/m2K, και στην ουσία ο αριθμός αυτός ορίζει την ποσότητα θερμότητας (σε Watt) ανά μονάδα χρόνου (1 ώρα) που μπορεί να διαπεράσει ένα κούφωμα με επιφάνεια 1m2, όταν η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των δύο επιφανειών του (μέσα – έξω) είναι 1 βαθμός (1 C).  Όσο μικρότερος είναι αυτός ο αριθμός τόσο λιγότερες απώλειες έχουμε.

Στον νέο κανονισμό ενεργειακής απόδοσης κτηρίων, που αφορά καινούργια κτήρια, έχουμε και διορθωμένο συντελεστή θερμοπερατότητας Uw.διορθ. ο οποίος μετράει τις θερμικές απώλειες σε W/m2K αλλά με τα εξώφυλλο (παντζούρι ή ρολό) του κουφώματος κλειστό για 8 ώρες κάθε ημέρα.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σε ένα κούφωμα δίδονται τρία  U – Συντελεστές θερμοπερατότητας, το Uf που αφορά τις θερμικές απώλειες του πλαισίου – προφίλ αλουμινίου, το Ug που αφορά το τζάμι – υαλοπίνακα και το συνολικό Uw που αφορά ολόκληρο το κούφωμα, δηλαδή το τζάμι και πλαίσιο μαζί.

Ηχομόνωση κουφωμάτων

Ποιοτικά χαρακτηριστικά κουφωμάτων Ηχομόνωση Η Ηχομόνωση των κουφωμάτων μετριέται σε Decibel (db) και όσο μικρότερος είναι αυτός ο αριθμός τόσο περισσότερο ηχομονωτικά κουφώματα έχουμε. Εδώ θα πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή σε ένα σύνηθες λάθος που γίνεται στην ηχομόνωση των κουφωμάτων. Ένα κούφωμα αλουμινίου αποτελείται από πλαίσιο και από υαλοπίνακα – τζάμι, τα οποία έχουν διαφορετικά ποσοστά ηχομόνωσης. Γι’ αυτό θα πρέπει να ζητάμε το συνολικό ποσοστό ηχομόνωσης και όχι μόνο του υαλοπίνακα – τζαμιού.

Υδατοστεγανότητα κουφωμάτων

Υδατοστεγανότητα Η υδατοστεγανότητα (προστασία από νερό) μας ενημερώνει από ποιο σημείο πίεσης και μετά, το κούφωμά μας θα χάσει την στεγανότητα του και θα περάσει νερό στο εσωτερικό του χώρου μας.

Κατηγορίες Υδατοστεγανότητας: (μικρότερη = χειρότερη) 1Α,…, 9Α, Exxx (μεγαλύτερη = καλύτερη) Μετά την κατηγορία 9Α ακολουθεί το Ε, με την τιμή (αριθμό) της πίεσης που εμφανίστηκε το φαινόμενο.

Για την υδατοστεγανότητα των κουφωμάτων προβλέπονται δύο μέθοδοι δοκιμής. Μία για κουφώματα τα οποία είναι απόλυτα εκτεθειμένα σε βροχή και μία για κουφώματα τα οποία είναι προστατευμένα από μπαλκόνι ή σκέπαστρο (υπό διαφορετική γωνία). Το δείγμα υποβάλλεται σε δοκιμή με ψεκασμό νερού και του ασκείται συνεχόμενη πίεση για συγκεκριμένο χρόνο.

Αεροδιαπερατότητα κουφωμάτων

Αεροδιαπερατότητα αεροδιαπερατότητα κουφωμάτων αλουμινίου μετράει  τη ροή του αέρα που περνά από το κούφωμά μας, όταν αυτό είναι κλειστό, ανάλογα με την πίεση που ασκεί ο αέρας στο κούφωμα. Αυτή η τιμή επηρεάζει και την ηχομόνωση του κουφώματος.

Κατηγορίες – Κλάσεις : (μικρότερο) 1, 2, 3, 4 (μεγαλύτερο) .

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στις δοκιμές, μετριούνται δύο μεγέθη. Η αεροδιαπερατότητα του κουφώματος που μετράει την συνολική του επιφάνεια και αυτή που μετράει τους αρμούς. Από τη σύγκριση αυτών των δύο, προκύπτει η τελική ταξινόμηση.

Αντοχή σε ανεμοπίεση

Αντοχή σε ανεμοπίεση Η αντοχή σε ανεμοπίεση κουφωμάτων αλουμινίου μετρά την παραμόρφωση ενός κουφώματος από την πίεση που του ασκεί ο αέρας.

Κατηγορίες: (μικρότερη = χειρότερη ) Α1, Α2, …, B2, …, C5, C Exxx (μεγαλύτερη = καλύτερη). Τα γράμματα A, B, C μετρούν το βέλος κάμψης του κουφώματος, ενώ οι αριθμοί 1, 2, …, 5 την κατηγορία της εφαρμοζόμενης πίεσης στο εργαστήριο δοκιμών. Το κούφωμα που κατατάσσεται στη κλάση Εxxx υποδηλώνει την μεγαλύτερη τιμή (όπου xxx είναι ο αριθμός της πίεση που ασκήθηκε).

Aσφάλεια κουφωμάτων

Ασφάλεια κουφωμάτων Η Ασφάλεια των κουφωμάτων μετριέται με κατηγορίες αντίστασης WK (Wiederstand Klasse).

Κατηγορία WK 1 : Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται στην προσπάθεια που απαιτείται για να ανοίξει ένα παράθυρο με τη δύναμη του σώματος π.χ. με κλωτσιά, με ανασήκωμα, με τράβηγμα ή πέφτοντας πάνω. Σε αυτή την κατηγορία κατατάσσονται μόνο κουφώματα με βασική υάλωση και ο διαρρήκτης δε χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα καταρτισμένος.

Κατηγορία WK 2 : Σε αυτή την κατηγορία ο ευκαιριακός δράστης χρησιμοποιεί απλά εργαλεία, όπως κατσαβίδια, πένσες, σφήνες, κ.λπ., για να παραβιάσει το κλειδωμένο κούφωμα.

Κατηγορία WK 3 : Σε αυτή την κατηγορία ο ευκαιριακός δράστης χρησιμοποιεί, για να ανοίξει την πόρτα ή το παράθυρο, πρόσθετα μικρά εργαλεία, όπως δεύτερο κατσαβίδι, σκύλα ή λοστό.

Κατηγορία WK 4 : Σε αυτή την κατηγορία ο έμπειρος δράστης χρησιμοποιεί εργαλεία όπως βαριοπούλα, πριόνι, σφυρί, σκαρπέλο ή δράπανο μπαταρίας.

Κατηγορία WK 5 : Ο έμπειρος δράστης σ’ αυτή την κατηγορία χρησιμοποιεί επιπλέον ηλεκτρικά εργαλεία, όπως το τρυπάνι, πριόνι ή σέγα και ηλεκτρικό τροχό με μέγιστη διάμετρο δίσκου 125 χιλιοστά

Κατηγορία WK 6 : (η υψηλότερη κατηγορία) ο έμπειρος δράστης χρησιμοποιεί ηλεκτρικό τροχό με μέγιστη διάμετρο δίσκου 250 χιλιοστά ή άλλα πρόσθετα ενισχυμένα ηλεκτρικά εργαλεία.

Θερμομόνωση – Θερμοπερατότητα κουτιού ρολού

Η ενεργειακή απόδοση – Θερμοπερατότητα του κουτιού του ρολού Usb (συντελεστής θερμοπερατότητας κουτιού ρολού ) μετριέται σε W/m2K και μας δείχνει τις θερμικές απώλειες του κουτιού του ρολού – εξωφύλλου. Όσο μικρότερη είναι αυτή η τιμή τόσο αποδοτικότερο είναι.

Συντελεστής ηλιακού κέρδους – Solar Factor

Ο Συντελεστής κέρδους ηλιακής θερμότητας (solar factor) μετριέται με ποσοστό επί της εκατό (%) και μας δείχνει το ποσοστό της ηλιακής θερμότητας που περνά από το κούφωμα στον εσωτερικό χώρο. Στα θερμά κλίματα πρέπει να είναι όσο γίνεται μικρός. Μια τιμή γύρω στο 40% είναι καλή . Όλα αυτά είναι τα Τεχνικά χαρακτηριστικά κουφωμάτων .

Πιστοποίηση και τεχνικός έλεγχος προϊόντων 

Στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες ( Αγγλία , Η.Π.Α ) αλλά και στην ευρωπαϊκή ένωση ο τεχνικός έλεγχος των προϊόντων – Product Qualification Testing  και η πιστοποίηση τους , για να γνωρίζει ο καταναλωτής τα τεχνικά χαρακτηριστικά, γίνεται από εξιδεικευμένους Τεχνικούς συμβούλους – Engineering Consultants που δοκιμάζουν, κατατάσσουν και αξιολογούν όλα τα προϊόντα που διατίθενται από τις εταιρείες και βιομηχανίες ( πχ Custom Industrial IoT systems ) .

Βαθμολογία20 Ψήφοι87
87

Ψηφίστε το άρθρο

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

Δείτε Επίσης
Αντικατάσταση κουφωμάτων τι μερεμέτια προκύπτουν
Αντικατάσταση κουφωμάτων τι μερεμέτια προκύπτουν (αλουμίνια, ξύλινα κουφώματα) ;